Verzekeraar moet schade gestolen boot toch betalen

geld2De Geschillencommissie van Kifid heeft bindend geadviseerd dat een bootverzekeraar een eerder geweigerde schadevergoeding alsnog moet betalen. Tijdens de Sneekweek in 2015 wordt de volgboot van de klant gestolen. De verzekeraar weigert de schadevergoeding uit te keren, omdat er geen sprake is van braak, maar wel sprake is van roekeloosheid van de verzekerde. Kifid wijst de vordering van de klant toe.

De klant had zowel zijn pleziervaartuig als de bijbehorende volgboot verzekerd bij de verzekeraar. Op de verzekering zijn de voorwaarden Noord Nederland Schepenverzekering NN2013 van toepassing. Daarin is onder andere bepaald dat “schade door alle gevaren van de vaart, als storm, blikseminslag, schipbreuk, stranden, aanvaren, brand, ontploffing, diefstal en alle andere plotseling van buiten komende onheilen” verzekerd is.

De verzekeraar oordeelt aan de hand van het expertiserapport dat de boot “enkel aan landvasten lag aangemeerd en niet op slot lag, waardoor van braak geen sprake is” en houdt vast aan de eerdere conclusie dat er sprake van braak moet zijn. In deze kwestie is volgens de Geschillencommissie echter geen sprake van diefstal van een onderdeel of scheepstoebehoren, maar van een gehele boot. “Het vereiste ‘braak’ kan hierop niet van toepassing worden geacht.”

Lees het volledige bericht op www.amweb.nl