Watersportsector zet Brasem in tegen de overmatige groei van waterplanten

509

Tijdens een drukbezochte en ludieke persbijeenkomst in Marina Muiderzand heeft de watersportsector de ernst van de problematiek met waterplanten goed in beeld gebracht. Vertegenwoordigers van de watersportsector lieten op 11 juli tien Brasems los in het IJmeer, als symbool van een structurele oplossing voor de overlast.

Aanleiding voor de actie is de enorme groei van Fonteinkruid op de meren van het IJsselmeergebied. Deze groei is versneld en versterkt door de beroepsmatige visserij op brasem. Als onderdeel van het waterbeheer is deze visserij door rijkswaterstaat gestimuleerd.

Doordat boten vastlopen en zwemmers verstrikt raken, wordt de waterrecreatie ernstig beperkt en ontstaan gevaarlijke situaties. Vooral recreanten, wedstrijdzeilers en jonge cursisten van zeilscholen komen in grote problemen.

‘Het wordt hoog tijd dat de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt’, aldus Geert Dijks, directeur van HISWA Vereniging. ‘Het IJsselmeergebied is van (inter-)nationaal belang voor natuur, waterberging maar zeker ook voor toerisme en recreatie en daarom is het hele kabinet aan zet om al deze belangen te borgen. Nu tuinieren hier de aquatisch ecologen en bouwen aan een stinkend moerasgebied onder verwijzing naar Brusselse regels die te strikt worden ingevoerd’.

De watersportsector vindt dat er tijdig en voldoende moet worden gemaaid en dat het probleem ook structureel moet worden aangepakt. Naast slim maaien en het kunnen maaien van een groter areaal waterplanten dient de bevissing van brasem te stoppen.. Het stoppen van de visserij op brasem kan er op termijn toe bijdragen dat deze visstand de overlast van waterplanten kan beteugelen. De watersportsector ziet ook mogelijkheden om speciale waterplantengebieden aan te wijzen waar boten niet komen.

‘Snelheid is geboden’, vervolgt Dijks. ‘Rijkswaterstaat maait alleen in de vaargeul voor grote beroepsvaart en adviseert de pleziervaart ook daar te gaan varen. Dat is zoiets als fietsen op de snelweg. Levensgevaarlijk en bovendien er zijn ook te weinig kilometers vaargeulen als iedereen dat doet.

De economische impact op het watersportbedrijfsleven in het IJsselmeergebied is groot. De waterplantoverlast kost omzet en werkgelegenheid. HISWA gaat deze schade inventariseren en legt de rekening neer bij het Rijk, de eigenaar van de waterplanten.

Bekijk de video op: www.hiswavereniging.nl