Wetterskip Fryslân inspecteert waterkeringen

407

Wetterskip Fryslân is gestart met de jaarlijkse inspectie van de regionale waterkeringen in Fryslân en in het Groninger Westerkwartier.

De rayonbeheerders van het waterschap controleren in januari en februari te voet en met een digitale kaart (iPad) in de hand 3.200 kilometer regionale keringen in het beheergebied. Zij kijken of er keringen beschadigd zijn en of de bewoners en/of grondeigenaren de keringen goed hebben onderhouden.

Lees het volledige www.nieuwedockumercourant.nl