Wat van waarde is moet van waarde blijven

860

Een aanvaring met een andere boot, beschadiging als gevolg van een storm: het kan iedere jachteigenaar overkomen. Vaak leidt dat tot een claim bij uw verzekeraar. Dick Janssen is schade-expert bij CED het grootste expertisebureau op het gebied van pleziervaartuigen. Hij legt uit hoe zo’n schadeafhandeling in zijn werk gaat.

Bron: Tekst en beeld van CED

Wat te doen bij schade
Er kan altijd iets gebeuren waardoor er schade ontstaat aan uw jacht. Op zo’n moment wordt van u verwacht dat u direct de verzekeraar informeert en dat u er alles aan doet om meer schade te voorkomen. Afhankelijk van de omvang van de schade, kan uw verzekeraar besluiten om een schade-expert in te schakelen. Dick Janssen: “Als schade-expert stel je de schade vast, oordeel je over de oorzaak en de omvang van de schade en maak je een inschatting van de herstelkosten. Op basis van deze gegevens beslist de verzekeraar – en niet de expert – of de schade onder de dekking van de verzekering valt. Dat is afhankelijk van de oorzaak en de polisvoorwaarden.”

Offertes aanvragen
Is er dekking, dan kunt u offertes gaan opvragen voor het herstel van de schade. In dat geval blijft de schade-expert betrokken bij het proces en beoordeelt de binnengekomen offertes. “Bij CED willen we graag dat iedereen met schade aan zijn of haar jacht zo goed en zo snel mogelijk geholpen wordt. Als ik denk dat de prijsopgaven beter kunnen, vraag ik soms nog een tegenofferte op”, zegt Janssen. “Op basis van de offertes en eigen inzicht bepaal je als schade-expert hoe de schadecalculatie naar de verzekeraar eruit gaat zien. De eigenaar van het jacht is opdrachtgever van de herstelwerkzaamheden en bepaalt uiteindelijk zelf door welk bedrijf hij de reparatie uit wil laten voeren. Zijn de kosten daarvan hoger dan het gecalculeerde bedrag, dan kan het zijn dat het verschil niet vergoed wordt.”

Aftrek, eigen gebrek en onheil van buiten
Het komt bij herstelwerkzaamheden voor dat er naast reparatie van de schade ook regulier onderhoud wordt uitgevoerd of dat er modernere c.q. betere uitrusting wordt geplaatst. Dick Janssen: “Bij een schadereparatie worden soms ook aan slijtage onderhevige onderdelen vervangen door nieuwe. Bij de meeste polissen wordt uitsluitend de werkelijke waarde (dagwaarde) van de onderdelen vergoed. In dat geval moet je als expert de ‘aftrek voor slijtage’, ofwel ‘aftrek nieuw voor oud’ berekenen en rapporteren. Er zijn ook polissen waarbij deze aftrek niet van toepassing is en deze nieuwe onderdelen volledig worden vergoed. Het is goed om hier alert op te zijn bij het afsluiten van een verzekering. Je wilt immers dat wat voor jou van waarde is, van waarde blijft. Een ander punt van aandacht is de keuze voor dekking voor eigen gebreken en constructiefouten. Is dat niet opgenomen in de polis, dan zijn alleen van buiten komende onheilen gedekt. Ik zie in de praktijk dat mensen zich hier niet altijd van bewust zijn – en dat kan voor grote teleurstellingen zorgen bij een schade.”

Total loss
“Soms is herstel van een schade economisch of technisch niet verantwoord of mogelijk. Dan spreek je van een ‘total loss’. Een economisch totaal verlies betekent dat de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van het jacht minus de restwaarde ervan. Het vaststellen van de restwaarde is ook een taak van de expert. Bij een technisch ‘total loss’ is reparatie technisch niet mogelijk. De verzekeraar keert bij een totaal verlies de dagwaarde uit minus de restwaarde. Als jachteigenaar kunt u de restanten verkopen of zelf behouden.”

Aansprakelijkheid
Het kan zijn dat de schade aan uw jacht veroorzaakt is door iemand anders, bijvoorbeeld als gevolg van een aanvaring. In dat geval wordt deze andere partij aansprakelijk gesteld. De tegenpartij moet in de gelegenheid worden gesteld de schade mede te beoordelen en stuurt vaak een eigen expert. “De experts van beide partijen proberen op zo’n moment overeenstemming te bereiken over de herstelkosten”, licht Dick Janssen toe. “Degene met de schade krijgt de vergoeding uitgekeerd van zijn eigen verzekeraar, in eerste instantie minus het eigen risico. Bij aansprakelijkstellingen wordt wel altijd gerekend met de werkelijke (dag)waarde van beschadigde zaken. Vervolgens gaat de verzekeraar dit bedrag terugvorderen bij de veroorzakende partij. Ook het eigen risico wordt dan gevorderd en kan alsnog uitgekeerd worden.”

Meer weten over de diensten van CED?
Kijk op www.ced.nl, bel CED op telefoonnummer +31 (0)10 284 34 00 of stuur uw vraag per e-mail naar recreatie@ced.nl. Wij helpen u graag verder!

DELEN
Vorig artikelNiet meer sjouwen tijdens de HISWA met de beursactie van Datema Amsterdam
Volgend artikelWoensdag openen HISWA en Funsports Xperience 2018
Mijn naam is Eline van Ieperenburg. Als grafisch vormgever zet ik mij in voor YachtFocus, hieronder valt ook het werken aan BootAanBoot.nl. Jaren heb ik bij ‘Reddingsbrigade Vinkeveense plassen’ gezwommen, daar heb ik veel geleerd over binnen- en open wateren en dat komt goed van pas in de watersport. In de zomer ben ik vaak te vinden aan de kust om te surfen en zwemmen of op de plas om ontspannen te varen.