Home Tags Ligplaats

Tag: Ligplaats

Ligplaatsen van jachthaven Grootschar slibben dicht

Verschillende ligplaatsen aan het Grootschar in het Sneekermeer slibben dicht. Vaartuigen lopen vast in de modder, waardoor veel ligplaatsen onbruikbaar zijn. 

Ligplaats in jachthaven terecht tegen hoog btw-tarief

Een watersportvereniging die een jachthaven exploiteert moet zijn klanten het hoge btw-tarief (21%) blijven vragen voor een ligplaats. Dat oordeelt de Hoge Raad.

Vinger aan de pols bij verwijdering van woonboten uit Noorderhaven

De Groninger gemeenteraad wil niet dat er boten worden verwijderd uit de Noorderhaven voordat de gemeente dat aan de raadsleden heeft voorgelegd.
Rechtzaak

Geen laag btw-tarief voor passieve terbeschikkingstelling ligplaatsen jachthaven

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de verhuur van ligplaatsen in een jachthaven niet is aan te merken als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening.

Watersport Roosendaal bezorgd over nieuwe haven

Als ze heel eerlijk zijn, zitten ze niet te wachten op verplaatsing van de Roosendaalse jachthaven naar de zwaaikom van De Vliet, dichter bij het stadscentrum. De leden van watersportvereniging De Vliet hebben het prima naar de zin op de plek waar ze nu liggen, al zijn de voorzieningen sober.

Burgemeester v.d. Werff moet andere aanlegplaats voor boot zoeken

Burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder mag zijn boot niet langer afmeren aan de Zwolsevaart achter zijn huis. Dat heeft de voorzieningenrechter dinsdag bepaald.

Twijfels over haalbaarheid “Boardwalk” Maasbommel

Er zijn plannen om een ''boardwalk'' aan te leggen in Maasbommel maar of dit plan nou echt door gaat?
Watersportverbond

Watersportverbond heeft gemengde gevoelens bij uitspraak EU Hof

De Europese Commissie vond dat de Nederlandse overheid de BTW-regeling niet geheel op een juiste wijze toepast en dat de Nederlandse regeling BTW-vrijstelling voor watersportverenigingen in strijd is met de Europese richtlijn. Het Watersportverbond heeft gemengde gevoelens bij deze uitspraak.

Flevoland laat boten op illegale ligplaatsen wegslepen bij Noordoostpolder en Urk

De provincie Flevoland gaat vanaf maandag 19 oktober 2015 optreden tegen het illegaal innemen van ligplaatsen langs de openbare oevers van de vaarten in de gemeenten Noordoostpolder en Urk.
havenzicht Zutphen

Zutphen krijgt luxe jachthaven

De oude Noorderhaven op De Mars in Zutphen, die in 1970 werd gedempt, wordt weer uitgegraven. Nu niet met een industriële bestemming, maar als recreatieve jachthaven.

Noodkreten uit Flevoland: jachthavens in de problemen

Het gaat niet goed met de watersportsector en Flevolandse jachthavens worden hard getroffen. Dat komt voornamelijk door de crisis en de vergrijzing van de vloot.Het gevolg is dat steeds meer ligplaatsen vrijkomen in de...

Meest gelezen afgelopen week

Bootservices