Home Tags Noord-Holland

Tag: Noord-Holland

Harde maatregelen tegen pleziervaart

Per direct worden er in de hele provincie Noord-Holland strenge maatregelen genomen om de pleziervaart tegen te gaan.

Mogelijk oponthoud in Noord-Holland door tekort brugwachters

De aankomende weken moet er rekening gehouden worden met eventuele vertragingen bij bruggen en sluizen. Het is ondanks alle inspanningen niet gelukt om voldoende brugbedieners te vinden.

Waterschap houdt spreekuur voor toekomst sluizen Noord-Holland

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat zeven sluizen in Noord-Holland klaarmaken voor de toekomst en nodigt belangstellenden uit om mee te denken. 

Voortaan start de Ronde om Noord-Holland vanuit Lelystad

Ruim 20 jaar was Muiden de starthaven voor de YSY Ronde om Noord-Holland. Vanaf 2019 is het startpunt de Batavia Haven in Lelystad. De reden om de starthaven te verplaatsen komt door het fonteinkruid, de helft van de deelnemers liep namelijk vast of ondervond hinder van de waterplanten.

Kabinet pakt drugscriminaliteit in jachthavens aan

Het kabinet stelt budget beschikbaar voor tientallen projecten om 'ondermijnende criminaliteit' tegen te gaan. Niet alleen in de 'beruchte' provincies Noord-Brabant en Limburg maar ook in Noord-Holland, waar drugs wordt gesmokkeld met kleine boten.

Provincie Noord-Holland investeert ruim 2 miljoen in betere vaarverbindingen

De provincie Noord-Holland trekt ruim 2 miljoen euro uit voor het verbeteren van een aantal recreatieve vaarverbindingen. Verschillende bruggen en sluizen worden aangepakt. Hierdoor wordt het middendeel van de ’s-Gravelandse Vaart weer geschikt om op te varen, en blijven de Wijde Wormerringvaart en de verbinding Rustenburg - Verlaat goed bevaarbaar. Verder verbetert de provincie de onderdoorgang van de Dijksbrug bij Monnickendam. Ook komt er een onderzoek (MER) naar een nieuwe vaarverbinding tussen de Wijde Blik en de Loosdrechtse Plassen.

Zwemseizoen Noord-Hollands water start 1 mei

Het officiële zwemseizoen start op maandag 1 mei. In Noord-Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.

College ondersteunt de realisering van sloepennetwerk in de regio

Steeds meer watersporters maken gebruik van een sloep in Noord-Holland Noord. Het college stelt de raad voor geld vrij te maken voor het ontwikkelen van een sloepennetwerk in deze regio. Zo’n netwerk maakt watersporters wegwijs op het vele water dat Noord-Holland Noord rijk is.

Bruinvis zwemt langs N9 verder Noord-Holland in

De jonge bruinvis die vorige week in de grachten van Den Helder werd gesignaleerd, is via het kanaal langs de N9 verder Noord-Holland ingezwommen. Voor het laatst is het ongeveer één meter lange zoogdier vlak bij Alkmaar gezien, aldus een woordvoerster van Stichting SOS Dolfijn woensdag.

Boze brugwachters dagen Provincie Noord-Holland voor rechter

Brug- en sluiswachters van Noord-Holland dagen de Provincie voor de rechter. Hun werk wordt uitbesteed aan een beveiligingsbedrijf. Niet alleen verliezen ruim honderd brugwachters daardoor hun baan, maar ze vinden ook dat de veiligheid bij de bruggen en sluizen in het geding is.

Brug- en sluiswachters Noord-Holland in onzekerheid na uitbesteding bediening (video)

Het nieuws dat de provincie Noord-Holland de bediening van bruggen en sluizen door beveiligingsbedrijf Trigion laat uitvoeren, komt hard aan bij de huidige brug- en sluiswachters. Voor de elf bedienaren in dienst van de provincie, staat vast dat ze bij Trigion aan de slag kunnen. Anderen leven tussen hoop en vrees.

De ‘varende bierfiets’ krijgt geen vergunning in Amsterdamse grachten

De amfibike krijgt geen vergunning voor de Amsterdamse grachten. Het elektrische vaartuig dat wordt aangedreven door pedaaltrappende passagiers 'past niet in het beeld dat het stadsbestuur van de grachten heeft'.

Meest gelezen afgelopen week

Bootservices