Home Tags Sloopboot

Tag: Sloopboot

Gemeente Zwartewaterland verwijdert boten in maaiseizoen

Het maaiseizoen in de gemeente Zwartewaterland is begonnen. Daarom mogen er geen (roei)boten of andere obstakels in de berm van het openbaar plantsoen binnen de gemeente Zwartewaterland liggen. Boten en andere obstakels op de wal kunnen uiterlijk 1 mei 2018 door de eigenaar worden verwijderd of te water gelaten. 

Afgedankte boten worden oeverbescherming

Oude plezierboten dienen sinds gisteren als duurzame oeverbescherming bij de Beatrixsluis in Almere. De eerste meters gerecyclede jachtjes zijn geplaatst. Daartoe is in Flevoland is een bijzondere samenwerking tot stand gekomen tussen waterschap Zuiderzeeland, de hogeschool Windesheim, Reimert Bouw en Infrastructuur en CompoWorld.
hiswa

Oplossing voor sloopboten nabij

Hiswa pleit voor gesloten systeem van bouw, afvoer en recycling. Jachthavens en gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met achtergelaten boten. Dat zijn oude, voornamelijk polyester, boten die eigenaren dumpen omdat ze niet verkocht, gerepareerd of afgevoerd kunnen worden.

Gemeente Zuidwest-Friesland gaat boten verwijderen uit grachten

Wie een oude boot in de Friese grachten heeft liggen, moet opletten. De gemeente Súdwest-Fryslân is op zoek naar de eigenaren van negen boten die op verschillende plaatsen in de stadsgracht liggen.
Jachtrecycling

Milieuramp dreigt door afgedankte jachten

Er dreigt een omvangrijk milieuprobleem in en rond de jachthavens in ons land. Daar liggen zo'n 15.000 verpauperde jachten waar de eigenaren niet meer naar omkijken. Sommige zijn half gezonken, onverkoopbaar en deels weggerot. Ze lekken diesel- en smeerolie, bevatten asbest en laten een 'plastic soep' achter in de natuur.

Meest gelezen afgelopen week

Bootservices