Home Tags Sluizen

Tag: Sluizen

Vanaf 18 mei zijn de sluizen en bruggen open voor pleziervaart

Met ingang van maandag 18 mei worden de bruggen en sluizen in Overijssel bediend volgens het zomerse regime. Dit betekent een versoepeling van het eerdere uitstel tot 1 juni van de opening van het vaarseizoen vanwege coronamaatregelen.

Tjalk ‘Nooit Gedacht’ eindelijk naar eigen plek

Erick Takes is een 78-jarige schipper uit Purmerend. Hij lag ruim een maand met zijn schip 'Nooit Gedacht' aangemeerd in Edam, doordat alle bruggen en sluizen waren gesloten vanwege het coronavirus. Omdat Takes van beroep geen schipper is, kon hij niet terug naar de binnenwateren. Cynthia Coolen is schipper van beroep, voor haar gaan de sluizen en bruggen wel open en zij bracht de tjalk dan ook weer terug naar huis.
Friesland brug

Friesland verruimt bedieningstijden bruggen en sluizen vanaf 1 mei

Bruggen en sluizen in Nederland worden vanwege de coronacrisis nog steeds volgens het winterregime bediend. Voordat het zomerregime weer wordt ingesteld, verzoekt Hiswa-Recron alle beheerders om een aangepast regime in te voeren.

Flevoland houdt gemeentelijke bruggen en sluizen met Pasen dicht

Komende dagen zijn alle gemeentelijke bruggen en sluizen gesloten. Dit geldt overigens niet voor de provinciale bruggen en sluizen, deze blijven open omdat deze essentieel voor beroepsvaart zijn.

Provincie Groningen beperkt bediening bruggen en sluizen

Recreatievaart die gebruik wil maken van brugbediening moet zich ook 72 uur van tevoren aanmelden.

Assen ziet ruimere bedieningstijden van bruggen en sluizen niet zitten

50PLUS wilde graag meer bootjes naar het hart van Assen lokken door ook 's avonds de bruggen en sluizen te bedienen. Het college van B en W ziet hierin geen meerwaarde, in tegenstelling tot de hoge kosten.

Sluizencomplex voor pleziervaart in Zeewolde bijna klaar

Het nieuwe sluizencomplex bij het Havenkwartier in Zeewolde is bijna klaar. Sinds dinsdag wordt er water gepompt in de vaarroute bij de sluizen. De officiële opening staat gepland voor 29 augustus.

Vlot en veilig door de sluis met de inzet van stewards

Met mooi weer neemt de drukte op de vaarwegen toe. Dat vraagt om extra oplettendheid. Van zowel de beroeps- als recreatieschipper. Omdat het best spannend kan zijn om door de sluis te varen zet Rijkswaterstaat in de zomer op drukke en moeilijke sluizen stewards in.

Nog steeds tekort van 45 miljoen voor verbouwen sluis in Afsluitdijk

Het kabinet geeft 40 miljoen euro extra uit voor het verbouwen van het sluiscomplex bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk, maar dat is nog lang niet genoeg om het project te voltooien. Er gaapt nog een gat van 45 miljoen euro in de begroting.

Maandenlange sluiting sluizen bij Driel eindelijk voorbij

Schepen kunnen vanaf vanmiddag 17.00 uur weer gebruikmaken van de sluis bij Driel. De grote renovatiewerkzaamheden aan de sluis zijn klaar. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Waterschap houdt spreekuur voor toekomst sluizen Noord-Holland

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat zeven sluizen in Noord-Holland klaarmaken voor de toekomst en nodigt belangstellenden uit om mee te denken. 

Investering van 5 miljoen voor verbetering afstemming bedientijden sluizen en bruggen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft een brief naar de Kamer geschreven. In deze brief staat dat zij 5 miljoen euro investeert om de afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen te verbeteren.

Rijkswaterstaat pakt zoutwaterprobleem aan bij sluizen IJmuiden

Met de nieuwe sluizen in IJmuiden komt er meer zout water in het Noordzeekanaal terecht. Rijkswaterstaat neemt dit zoutprobleem serieus en gaat dit drastisch aanpakken. 

Extra brug- en sluiswachters door onbetrouwbare machines

Doordat bruggen en sluizen problemen hebben met de besturing heeft Rijkswaterstaat maatregelen getroffen bij Kornwerderzand en Den Oever. Met onder andere de extra inzet van brug- en sluiswachters wil Rijkswaterstaat de veiligheid waarborgen.

Sluizen dicht door verwachte storm

Door de weersverwachtingen van vandaag worden de keersluizen van Goïngarijp, Broek (Noardbroeksterfeart), de Jouster Sluis en de Lange Sleat gesloten.

Bruggen en sluizen in Flevoland worden voor 60 miljoen euro opgeknapt

Het gaat beginnen: de grootscheepse renovatie van dertien bruggen en elf sluizen in Flevoland. De werkzaamheden duren vijf jaar en kosten in totaal 60 miljoen euro.

Rotondes moeten files bij sluizen tegengaan

In augustus begint de bouw van de zuidelijke rotonde op het kruispunt van de Binnenvaartweg en de Schependijk in Terneuzen.

48 miljoen euro voor renovatie van bruggen en sluizen Flevoland

Het is duidelijk dat de modernisering van bruggen en sluizen in de provincie Flevoland niet langer op zich kan laten wachten. De jongste provincie van Nederland kan immers alleen bestaan met een goed functionerend systeem van bruggen en sluizen.

Noodkeringen bij sluizen vanwege storm

Koninklijke BLN-Schuttevaer is afgelopen zaterdag aanwezig geweest bij een proef op sluis Dorsten met zogenoemde Festmachers.

Cruciale sluizen en gemalen beschermd tegen hackers

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, zijn de sluizen, gemalen en andere infrastructuur die cruciaal zijn voor de samenleving goed beschermd tegen aanvallen van hackers.

Onderhoud Asser sluizen en bruggen

Er gaat extra geld vrij komen om de bruggen en sluizen in Assen te onderhouden
SLuis

Sluizen en bruggen rijksvaarwegen in Overijssel over enkele jaren op afstand bediend

De bruggen over en de sluizen in de rijksvaarwegen in Overijssel worden over enkele jaren op afstand bediend.

In Zwolle sluizen weer open voor recreatievaart

Goed nieuws voor uitvarende bootjes. Vanaf 1 april verwijdert Waterschap Groot Salland de schotbalken bij de Katerveersluis, de schutsluis Rademakerszijl en de sluis Nieuw Verlaat, alle drie in Zwolle.
Rijkswaterstaat

Belangrijke wijzigingen bediening sluizen en bruggen

Op 1 april start het recreatieseizoen en gaan veel recreanten weer met hun boot het water op. Dan is het goed om te weten dat voor een aantal bruggen en sluizen in Nederland sinds 1 januari 2015 andere bedieningstijden of –wijzen gelden.

Meest gelezen afgelopen week

Bootservices