Home Tags Snelvaren

Tag: Snelvaren

Proef met snelvaren op de Burgumer Mar

De provincie Friesland wil definitief instemmen met de proef voor snelvaren op de Burgumer Mar. Na drie andere onderzoeken blijkt er geen geschikte alternatieve locaties te zijn in de omgeving, en bovendien zijn de gevolgen voor de omgeving minimaal. 

Natuurtoets op Bergumermeer pakt ongunstig uit voor snelvaren

Als snelvaren wordt toegestaan op de Burgumermeer kunnen broedvogels en otters verstoord worden als boten binnen 275 meter van de oevers komen.

Voorlopig nog geen snelvaren op de Burgumer Mar

Gedeputeerde Staten zijn positief over snelvaren op de Burgumer Mar, maar geven voorlopig nog geen groen licht. De provincie wil eerst goed in kaart brengen wat het gaat betekenen voor de natuur, de veiligheid en omwonenden. Er is een bredere watersportvisie nodig, voordat het snelvaren kan worden toegestaan.

Meest gelezen afgelopen week

Bootservices