Privacyverklaring en cookiestatement van BootAanBoot.nl

(onderdeel van YachtFocus Media)

Privacyverklaring

Inleiding
YachtFocus Media neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met redactie@bootaanboot.nl.

Wie is YachtFocus Media?
BootAanBoot.nl is onderdeel van YachtFocus Media B.V.

YachtFocus Media is de besloten vennootschap YachtFocus Media B.V., kantoorhoudende te (1185 ZH) Amstelveen aan Binderij 7b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57018960.

YachtFocus Media is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door BootAanBoot.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt YachtFocus Media uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor BootAanBoot.nl/YachtFocus Media persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens YachtFocus Media voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door YachtFocus Media worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:         Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:          NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:         Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:         Afhandelen klachten
Gegevens:          NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:         Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:         Nieuwsbrief
Gegevens:          Naam, E-mailadres, IP-adres
Grondslag:         Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Tot het moment van verwerking van de uitschrijving van de nieuwsbrief

Doeleinde:         Social marketing
Gegevens:          Naam, E-mailadres, IP-adres
Grondslag:         Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of tot het moment van verwerking van de uitschrijving.

Website

Doeleinde:         Website analytics
Gegevens:          Surfgedrag, Locatie
Grondslag:         Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:          Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:         Marktonderzoek
Gegevens:          Bezittingen, Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gegevens over het gedrag
Grondslag:         Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:          Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
YachtFocus heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat YachtFocus gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen kunnen zijn: banken, zoekmachines, Google Analytics.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij YachtFocus Media over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij YachtFocus Media. U kunt verzoeken dat YachtFocus Media uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om YachtFocus Media te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van YachtFocus Media of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U hebt het recht uw persoonsgegevens van YachtFocus Media te verkrijgen. YachtFocus Media zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat YachtFocus Media u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door YachtFocus Media
Een verzoek kan verstuurd worden naar redactie@bootaanboot.nl. YachtFocus Media zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat YachtFocus Media een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien YachtFocus Media uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
YachtFocus zal persoonsgegevens van Bezoekers niet aan derde partijen geven voor andere doeleinden dan in deze Verklaring opgenomen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk is voorgeschreven of na een rechterlijk bevel. Voor het verwerken van uw informatieaanvraagformulier is het wellicht noodzakelijk om (een deel van de) persoonsgegevens uit te wisselen met bedrijven. Ook in het geval van een (voorgestelde) verkoop van YachtFocus kunnen persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Links naar andere sites
De Website bevat links naar sites van andere bedrijven. Bezoekers dienen er rekening mee te houden dat op andere websites andere privacy regels kunnen gelden en dienen daarvan kennis te nemen alvorens persoonsgegevens achter te laten.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt YachtFocus Media ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van YachtFocus Media worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van YachtFocus Media worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. Meer hierover leest u in onderstaand Cookie Statement.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop YachtFocus Media uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@bootaanboot.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop YachtFocus Media uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar redactie@bootaanboot.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2018.

Cookie statement

Inleiding
Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan BootAanBoot.nl (onderdeel van YachtFocus Media) (hierna ook: “YachtFocus Media” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website www.bootaanboot.nl (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij uw bezoek aan een website worden meegestuurd aan uw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt YachtFocus Media?

Functionele cookies
YachtFocus Media maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat u bent ingelogd, zodat u op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt YachtFocus Media gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan YachtFocus Media verstrekt. YachtFocus Media krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. YachtFocus Media maakt gebruik van Google Analytics.

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om uw privacy te beschermen:
a. We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst.
b. We hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.
c. Uw IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteld.

Social plug ins
Via de Website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals Facebook en Twitter. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kunt u informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op uw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Verwijderen cookies
De toestemming die u hebt gegeven aan YachtFocus Media voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u altijd intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt verwijderen.

U moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy Statement
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van YachtFocus Media van toepassing. Het Privacy Statement vindt u op de Website.

Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de Website bekend gemaakt.

Vragen
Als u nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar redactie@bootaanboot.nl.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2018.

Cookie instelling

Meest gelezen afgelopen week

Bootservices