Home Tags IJsselmeergebied

Tag: IJsselmeergebied

Recreatiesector maakt zich zorgen om IJsselmeergebied

Er zijn grote zorgen over de uitwerking en de gevolgen van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Klimaatwet en de Energietransitie.

Minister maakt waterpeil IJsselmeer flexibel in de zomer

Vandaag komt, precies honderd jaar na de Zuiderzeewet, een eind aan het vaste waterpeil in het IJsselmeergebied.
Sloopboot

Onderzoek naar sloopboten in Nederland

Uit een onderzoek in 2013 onder passanten in het IJsselmeergebied bleek dat 74% van de schippers ouder is dan 50 jaar. In 1993 was dit 35%. De watersporter vergrijst, maar ook de vloot veroudert.

Meest gelezen afgelopen week

Bootservices