Home Tags Uitbaggeren

Tag: Uitbaggeren

Uitbaggeren IJsselmeer stilgelegd, Rijkswaterstaat vreest verzilting

Tot nu toe is de omvangrijke uitdiepingsklus nog maar 1 kilometer opgeschoten. Hierdoor ligt een stukje vaargeul bij Kornwerderzand 5 meter dieper dan voorheen.

Werkgroep dient verzoek in Lauwersmeer dieper en breder maken

Door het slib dat meekomt door het spuien in Dokkumer Nieuwe Zijlen slibt het Lauwersmeer dicht. Dit gebeurt bij het Dokkumerdiep. Enkele verenigingen en jachthavens aan het Lauwersmeer hebben hier last van. Het water wordt te ondiep om doorheen te varen.

Extra baggeren in jachthaven Schier door scheefliggende boten

De schepen in de jachthaven op Schiermonnikoog lagen afgelopen zomer scheef. Dit ondanks de nieuwe uitbaggermethode van de jachthaven. Deze nieuwe methode is sinds dit jaar ingevoerd, maar blijkt onvoldoende effectief. Er moet extra...

Boksumer Soal wordt uitgebaggerd voor nieuwe vaarroute

Maandag wordt er in opdracht van de gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden een begin gemaakt aan het uitbaggeren van de watergang Boksumet Soal. Het vaarwater moet dieper worden voor een nieuwe vaarroute voor sloepen. 

Meest gelezen afgelopen week

Bootservices