Home Tags Vaargeulen

Tag: Vaargeulen

Tijdelijke subsidieregeling voor betere bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied

Goed nieuws voor beheerders van een jachthaven met ligplaatsen of vaargeul in het IJsselmeergebied. De overheid wil deze bedrijven belonen indien zij de toegankelijkheid voor pleziervaartuigen verbeteren.
Tulpeiland

Foutieve vogeltellingen maken toegang Tulpeiland onzeker

De Raad van State heeft de vergunning voor het aanleggen van vaargeulen in het Wolderwijd en Veluwemeer bij Zeewolde vernietigd. De provincie Flevoland, die de vergunning heeft afgegeven, heeft verkeerde vogeltellingen uitgevoerd in het natuurgebied.

Meest gelezen afgelopen week

Bootservices