Gezamenlijke handhavingsacties op het water in Limburg

275
Sergey Nivens / shutterstock.com

Op donderdag 15 juni 2017 zijn handhavers van verschillende organisaties in Limburg, op pad gegaan om de veiligheid op en rond het water te controleren. Het resultaat: ruim 50 handhavingsacties.

De gezamenlijke handhavingsdag is een initiatief van Rijkswaterstaat en waterschap Limburg. Ook de politie, de Groene Brigade, de douane en het Openbaar Ministerie deden dit jaar mee. Het doel van de handhavende partijen is kennisdeling, een goede samenwerking en het stimuleren van burgers en bedrijven om bij te dragen aan schoon en gezond water.

Meerwaarde samenwerking
De verschillende organisaties hebben ieder hun eigen takenpakket. Toch zijn er ook veel raakvlakken. Daarom is het goed elkaar te leren kennen en te weten wat een ander doet. Tijdens een controle op het water kijkt Rijkswaterstaat bijvoorbeeld naar lozingen door bedrijven. Het waterschap controleert of de regelgeving met betrekking tot de dijken wordt gehandhaafd en de Groene Brigade controleert op de visserijwetgeving. Door te weten waar de andere organisaties op letten en door elkaar te kennen kan informatie sneller worden gedeeld.

Lees hier meer over op www.rijkswaterstaat.nl